Ο Δήμος Λέσβου που συμμετέχει στο έργο έχει ως δίκτυο αναφοράς τους ακόλουθους φορείς: