Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. που συμμετέχει στο έργο έχει ως δίκτυο αναφοράς τους ακόλουθους φορείς: