Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συμμετέχει στο έργο έχει ως δίκτυο αναφοράς τους ακόλουθους φορείς: