Συνοπτική Παρουσίαση Επιχείρησης/ Φορέα

Όνομα Επιχείρησης : TUV AUSTRIA HELLAS Παράρτημα Αιγαίου Μυτιλήνη

Η TUV AUSTRIA HELLAS είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων.

Διευθυντής και εκπρόσωπος της εταιρείας του παραρτήματος Αιγαίου στη Μυτιλήνη είναι ο κ. Δημήτριος Γραμματής ο οποίος πριν αναλάβει αυτή τη θέση ήταν διευθυντής της ΔΗΩ Αιγαίου (Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων). Με την ειδικότητα του γεωπόνου έχει καταγράψει μια μεγάλη πορεία και εμπειρία στον τομέα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Από την πρώτη μας επικοινωνία έδειξε ζωτικό ενδιαφέρον να δώσει τη συνέντευξη που του ζήτησα και όχι μόνο. Εξέφρασε επιθυμία για μελλοντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ειδικά σε θέματα δικτύωσης της εταιρείας με τους υπόλοιπους φορείς της Σύμπραξης (π.χ «Η ΚΥΨΕΛΗ», «ΠΝΟΗ» κ.τ.λ) Τόνισε επίσης πως τέτοιου είδους συνεργασίες είναι στους άμεσους στόχους της νεοϊδρυθείσας εταιρείας. Του ζήτησα να μου παρουσιάσει ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία τέτοια συνεργασία και μου απάντησε πως θα έρθει σε επαφή με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα για να λάβει και εκείνος κάποιες κατευθυντήριες επί του συγκεκριμένου ζητήματος και ότι θα με κρατάει ενήμερη.

Τέλος, αναφέρθηκε πως βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση του νέου, ντόπιου εργατικού δυναμικού μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση που η εταιρεία μπορεί να προσφέρει στους μελλοντικούς συνεργάτες της.