Συνοπτική Παρουσίαση Επιχείρησης/ Φορέα

Τίτλος Φορέα : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) – Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου.

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προωθεί την πολιτική του ΤΕΕ στην Περιφέρεια, συμβάλει στη
διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ σε γενικά θέματα και μεταφέρει τον προβληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα, αντιμετωπίζει επί τόπου προβλήματα που έχουν σχέση με την λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ και ΚΥΤ, ασχολείται με ειδικά προβλήματα της Περιφέρειας, πραγματοποιεί πραγματογνωμοσύνες σε θέματα τοπικής αρμοδιότητας με Διπλωματούχους Μηχανικούς που διορίζονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Εκπρόσωπος και πρόεδρος του φορέα αυτού είναι ο κ. Ευστράτιος Μανωλακέλλης ο οποίος με την ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού στην υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μυτιλήνης περιέγραψε λεπτομερώς τις δράσεις του Περιφερειακού Επιμελητηρίου, τις ανάγκες (χρηματοδότησης, πρόσληψης προσωπικού, αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύωσης λόγω νησιωτικότητας) που ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται καθώς και την άμεση συνεργασία και στήριξη από την κεντρική διεύθυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που βρίσκεται στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έδειξε αρκετό ενδιαφέρον για την επικείμενη έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ρώτησε ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας αυτής και αφού του απάντησα περί κριτηρίων πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της κοινωνικής καινοτομίας/ οικονομίας έδειξε πως εντυπωσιάστηκε. Τέλος, αναφέρθηκε πως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει πολλάκις βοηθήσει το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε ειδικευμένες έρευνες που του έχουν ζητηθεί. Χαρακτήρισε το έργο του πανεπιστημίου Αιγαίου απαραίτητο και ποιοτικό.