Συνοπτική Παρουσίαση Επιχείρησης/ Φορέα

Τίτλος Φορέα : Σύλλογος Ιδιόκτητων Ενοικιαζόμενων Δωματίων/ Διαμερισμάτων Μυτιλήνης «Η ΣΑΠΦΩ»

O Σύλλογος Ιδιόκτητων Ενοικιαζόμενων Δωματίων/ Διαμερισμάτων Μυτιλήνης «Η ΣΑΠΦΩ» προωθεί τις στρατηγικές πολιτικές για τουριστική ανάπτυξη της ΣΕΕΔΔΕ (Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδας) στην περιφέρεια, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής της συνομοσπονδίας σε διάφορα θέματα καθώς επίσης της μεταφέρει τον προβληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας.

Εκπρόσωπος και πρόεδρος του φορέα αυτού είναι ο κ. Ιωάννης Αμπουλός ο οποίος είναι πρόεδρος του συλλόγου αλλά και της ομοσπονδίας ιδιόκτητων ενοικιαζόμενων δωματίων/ διαμερισμάτων Μυτιλήνης ενώ ταυτόχρονα κατέχει και τη θέση δημοτικού συμβούλου στο Δήμο Μυτιλήνης. Ο σύλλογος αποτελείται από 25 μέλη μικρών επιχειρήσεων (έως 12 διαμερισμάτων/ δωματίων).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο κ. Αμπουλός εξήγησε πως ο τουρισμός αποτελεί σήμερα για τη χώρα μας μια από τις λίγες ελπιδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τον πλέον σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Ως σύλλογος όμως φάνηκε πως υστερεί σε θέματα εφαρμογής νέων, καινοτόμων πολιτικών, προώθησης επαγγελματικής κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα δικτύωσης με συλλόγους άλλων περιφερειών. Βασική επικοινωνία του συλλόγου είναι η τηλεφωνική επικοινωνία με την κεντρική διεύθυνση. Ο κ. Αμπουλός αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ καθαριότητα της πόλης) τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την τουριστική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο λέγοντας πως έχει στο παρελθόν ενημερώσει τις τοπικές αλλά και κεντρικές αρχές για αυτό χωρίς όμως ανταπόκριση.

Τέλος, από τη συνέντευξη διαφάνηκε η ελλιπής ενημέρωση του προέδρου σε θέματα υποδομών, νέων τεχνολογιών και δυναμικών που θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν τις δομές των ήδη υπαρχόντων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων/ δωματίων.